Upravljajte svojim izvorištem uz našu pomoć

Naši inženjeri, sa višegodišnjim iskustvom, tokom svog rada, sarađivali su sa klijentima iz različitih privrednih grana. Pružali smo konsultantske usluge za potrebe izrade fabrika voda, klimatizacije objekata, za potrebe izrade istražno-eksploatacionih objekata, proširenja izvorišta, nalaženja vode u tehničke svrhe, za potrebe prehrambene i mlečne industrije, za potrebe iskorišćenja geotermalne energije, balneologije, sporta i rekreacije.
Nudimo usluge inženjeringa i konsaltinga u ranoj fazi istraživanja, nakon toga, formiranja, a kasnije održavanja i upravljanja izvorištem.
Usluge inženjeringa i konsaltinga, između ostalog, obuhvataju:

Nadzor;
Izgradnja investicionih objekata po sistemu “ključ u ruke”;
Konsultantske usluge u oblasti istraživanja, projektovanja, izvođenja radova i održavanju postojećih objekata itd.

Uzevši u obzir da predstavljeni problem zahteva multidisciplinarni pristup, za potrebe konsaltinga sarađujemo sa velikim brojem stručnjaka iz srodnih stručnih i naučnih oblasti.

Konsultantske usluge na tenderima

U javnom sektoru se mora pokloniti mnogo pažnje: izradi projektnog zadatka, tenderske dokumentacije, zatim ispravnom sprovođenju tenderske procedure, ali i kako nabaviti željeni kvalitet za najpovoljniju cenu. Mi Vam nudimo pomoć oko celokupnog procesa.

Priprema raznih vrsta zahteva

Priprema i pribavljanje podloga (mišljenja, uslova, saglasnosti i dozvola) i izrada kompletne dokumentacije u procesu dobijanja Saglasnosti na resurs (podzemnu vodu) – Eksploataciono pravo i Vodoprivredne dozvole, kao i drugih dokumenata u domenu hidrogeologije i vodoprivrede.