Izrada Projekata, Studija i Elaborata

Preduzeće Tehnohidrosfera  se od osnivanja 2011. godine primarno bavilo projektovanjem iz oblasti geologije, odnosno hidrogeologije, a nakon uspešne 2012. godine formira sektor koji se bavi projektovanjem u oblasti hidrotehnike i komunalne infrastrukture.

Visokostručni kadar stalno zaposlen u Tehnohidrosferi ili kako mi volimo da kažemo “THS-tim”, jer to zaista i jesmo, poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi projektno- tehničke dokumentacije koje uz upotrebu softverskih paketa novije generacije garantuje kvalitet usluga.

Projektovanje u hidrogeologiji

Izrada tehničke dokumentacije, u cilju, kako legalizacije postojećih objekata, tako i rešavanju problema projektovanjem novih objekata/složenih sistema:

 • Projekti primenjenih geoloških/hidrogeoloških istraživanja;
 • Elaborati o rezervama podzemnih voda;
 • Elaborati o zonama sanitarne zaštite podzemnih voda;
 • Idejni i Glavni projekti izrade, opremanja i povezivanja bunara;
 • Projekti izvedenog objekta;
 • Projekti eksploatacije…

Projektovanje u komunalnoj hidrotehnici

Izrada studija, analiza, generalna rešenja, idejni projekti, studije opravdanosti, glavni projekti, izvođacki projekti i tehničke kontrole u oblasti komunalne hidrotehnike i to:

Snabdevanje vodom:

 • Magistralni dovodnici;
 • Rezervoari;
 • Distribuciona mreža;
 • Pumpne stanice;
 • Postrojenja za prečišćavanje pijaće vode.
 • Zalivni sistemi.

Kanalisanje naselja:

 • Kanalizacija upotrebljenih voda;
 • Atmosferska kanalizacija;
 • Crpne stanice;
 • Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).