Izrada Projekata, Studija i Elaborata

Preduzeće Tehnohidrosfera  se od osnivanja 2011. godine primarno bavilo projektovanjem iz oblasti geologije, odnosno hidrogeologije, a nakon uspešne 2012. godine formira sektor koji se bavi projektovanjem u oblasti hidrotehnike i komunalne infrastrukture.

Visokostručni kadar stalno zaposlen u Tehnohidrosferi ili kako mi volimo da kažemo “THS-tim”, jer to zaista i jesmo, poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi projektno- tehničke dokumentacije koje uz upotrebu softverskih paketa novije generacije garantuje kvalitet usluga.

Projektovanje u hidrogeologiji

Izrada projektno-tehničke dokumentacije, rešavanje problema vodosnabdevanja, formiranje novih i proširenje postojećih izvorišta:

Projektovanje u hidrotehnici

Izrada projektno tehničke dokumentacije koja obuhvata: Generalna rešenja, Idejno rešenje (IDR), Idejni projekat (IDP), Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), Projekat za izvođenje (PZI), Projekat izvedenog objekta (PIO), Studija opravdanosti, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u oblasti vodoprivrede

Snabdevanje vodom:
Kanalisanje naselja:
Zalivni sistemi
sanitarne deponije